LIFELONG LEARNING PROGRAMME - Comenius-Multilateral centralizat “Green Hero”

Nr. proiect: 528064-LLP-2012_UK-COMENIUS-CMP

Beneficiar:Asociatia IntEMA - International Education and Management Association, Craiova – Romania

Proiectul Comenius Multilateral "GREEN HEROES"

Fiecare pachet de lucru va fi gestionat de unul dintre parteneri, in colaborare cu ceilalti parteneri, atunci cand este necesar, pentru a  elabora modele de buna practica.

Tabelul de mai jos descrie principalele atributii care urmeaza a fi indeplinite pentru fiecare Pachet de lucru(PL).

 Pentru a derula pachetele de munca individuale, fiecare partener va implementa rezultatele proiectului.De exemplu, este necesara participarea unui anumit numar de scoli in proiect.

Nr. WP

WP

Plan de actiune

Nr.partener

Raspunde

1.Management

Managementul

Consortiului si al proiectului

*   Raspunde de gestionarea si administrarea contractului de parteneriat

*   Dezvolta planul de actiune si contractele de parteneriat

*   Contribuie si administreaza grupul de indrumare

*   Administreaza fondurile solicitate de parteneri , gestioneaza toate documentele financiare si nefinanciare cerute de Agentia Comenius

*   Monitorizeaza proiectul si raportarea catre Agentia Comenius

*   Creeaza un website "GREEN HERO" pentru a facilita accesul la materialele proiectului, modele de buna practica, studii de caz si discutii pe forum

*   Produce toate rapoartele catre Agentia Comenius

*   Colaboreaza cu pertenerii pentru diseminare

     1

Academia de Mediu

Marea Britanie

2.Implementare

Crearea materialelor de studiu interactive

*   Creeaza un plan pentru pachetul de lucru

*   Pune la dispozitie programe pilot de invatare

*   Colaboreaza cu partenerii la modificarea modelului propus

*   Introduce alte programe in anul 2 de derulare a proiectului

*   Colaboreaza cu partenerii pentru diseminarea modelului

     1

Academia  de Mediu

Marea Britanie

3.Implementare

Analiza curriculara

*   Creeaza un plan pentru pachetul de lucru

*   Discuta cu fiecare partener metodologiile legate de curriculum-ul existent si cel propus

*   Compara modelele de curriculum si constata unde exista compatibilitate

*   Verifica daca exista aceasta compatibilitate prin surse diferite, cum sr fi Fundatia Europeana pentru Competente

*   Colaboreaza cu partenerii pentru diseminarea rezultatelor

      3

Universitatea

Koblenz-Landau

Germania

4.Implementare

Model de motivare a scolilor

*  Creeaza un plan pentru pachetul de lucru

*   Realizeaza o comparatie a activitatilor deja existente cu fiecare partener

*  Creeaza un model de parteneriat care sa fie implementat de toti partenerii de-a lungul proiectului

*  Colaboreaza cu partenerii pentru diseminarea rezultatelor

   4

INTEMA

Romania

5.

Implementare

Crearea pachetului

de training al profesorilor

*  Creeaza un plan pentru pachetul de lucru

*  Colaboreaza cu partenerii pentru distribuirea materialelor necesare derularii proiectului

*  Sustine partenerii sa realizeze un test de fezabilitate a pachetului si sa evalueze rezultatele

*  Colaboreaza pentru diseminarea rezultatelor

    5

IRPPS_CNR

Italia

6.Diseminare

Diseminarea proiectului

*  Produce o strategie de diseminare si un plan

*  Colaboreaza cu partenerii pentru a identifica modele de exploatare

*  Dezvolta o campanie de exploatare a proiectului

*  Coordoneaza procesul de diseminare

*  Colaboreaza cu partenerii pentru diseminarea rezultatelor

   2

Consulta-Europa

Spania

7.Exploatare

Expoatarea maxima a rezultatelor

*   Produce o strategie de exploatare si un plan

*   Colaboreaza cu partenerii pentru a identifica modele de expoatare

*Dezvolta o campanie de expoatare a proiectului

*  Coordoneaza procesul de expoatare a proiectului

*Colaboreaza cu partenerii pentru diseminarea rezultatelor

   2

Consulta-Europa

Spania

8.Asigurarea calitatii

Planul calitatii si autoevaluarea

*   Creeaza un plan al calitatii

*   Produce o strategie independenta si un plan de evaluare a proiectului

*   Propune o evaluare independenta a proiectului in cooperare cu partenerii

*   Produce  prezentarile si rapoartele interimare si finale

*   Colaboreaza cu partenerii la diseminarea rezultatelor

   6

Pareto

Marea Britanie