INVITAŢIE

Domnului/Doamnei ...............................................

………………………………………………………….

IntEMA – International Education and Management Association ROMÂNIA are plăcerea de a vă invita la Conferinţa internaţională „GREEN  - Edu for Tomorrow” desfăşurată în cadrul proiectului Comenius-Multilateral centralizat „Green Hero”/ 528064-LLP-2012_UK-COMENIUS-CMP.

Conferinţa internaţională

va avea loc în data de 09 octombrie 2013, începând cu ora 09.00, la sala de Festivităţi a Consiliului Judeţean Dolj, din strada Unirii, nr. 19,  Craiova, judeţul Dolj.

Instituţiile participante:

IntEMA – International Education and Management Association (România)

Academia de Mediu (Marea Britanie)

Consulta Europa – Proiecte şi Inovare (Gran Canarias, Spania)

Universitatea Koblenz-Landau (Germania)

Institutul de Cercetare pentru Populaţie şi Politici Sociale (Italia)

Pareto (Marea Britanie)

„GREEN HERO” este un proiect cu finanţare europeană în cadrul programului Lifelong Learning Programme, coordonat de Environmental Academy/Academia de Mediu din Marea Britanie, implicând alte 5 organizaţii din 5 ţări europene diferite (Marea Britanie, Germania, Italia, Spania şi România).

Durata proiectului: octombrie 2012 - septembrie 2014

Grupul ţintă căruia i se adresează acest proiect este constituit din elevi din învăţământul primar.

Proiectul îşi propune îmbunătăţirea cunoştinţelor legate mediul înconjurător, prin arta programelor  interactive e-learning. Şcolile primare implicate în proiect sunt susţinute în schimburi de experienţă şi în stabilirea de noi parteneriate şi proiecte e-twinning, favorizând astfel, o mai bună gestionare a resurselor şi a eficienţei implementării unui „Green Management” în şcoli. Profesorii din şcolile primare beneficiază de instrumentele inovatoare, oferite de proiect (disponibile pentru orice organizaţie interesată pe site-ul proiectului www.GreenHero.eu), pentru a preda aspecte legate de mediul înconjurător şi a face ştiinţa mediului, mai atrăgătoare pentru copii.

 

Pentru detalii suplimentare ne puteţi contacta la urmatoarele numere de telefon:

             prof. Dorina Goiceanu, tel 0744 548 506

prof. Carmen Marcu, tel. 0741 623 296

prof. Doiniţa Bălăşoiu, tel. 0724 080 060

sau la adresa de e-mailconferinta.green@yahoo.com

Cu respect,

Coordonator de proiect

Prof. Dorina Goiceanu

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA UNUI MODEL EFICIENT PENTRU IMPLICAREA ȘCOLILOR ȘI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT - METODE SI INSTRUMENTE DE MOTIVARE A ȘCOLILOR "GO GREEN!"

Autor:

Elev Alexandru-GabrielGoiceanu

Colegiul National „Carol I” Craiova

Abstract

Dezvoltarea conceptului “GREEN Hero” in școala a început cu un studiu realizat cu sprijinul învățătorilor si profesorilor privind  opinii şi cunoştinţe despre educaţia ecologică în rândul elevilor.In acest sens a fost aplicat chestionarul următor pe un eșantion de peste 20 de scoli.

Urmare a interpretării rezultatelor chestionarelor aplicate la nivelul echipei IntEMA-Romania, s-a decis dezvoltarea si aplicarea in cadrul pachetului de lucru WP4 - Development of an effective model for engagingwithschoolsandeducationalbodiesaurmătorului“Model eficient pentru implicarea școlilor și instituțiilor de învățământ - Metode si instrumente de motivare a școlilor , structura sa fiind acceptată la nivelul parteneriatului european 528064-LLP-2012_UK-COMENIUS-CMP de cătretoți partenerii din Anglia, Germania, Italia si Spania.

Mai jos prezint chestionarul aplicat si Modelul dezvoltat denumit generic "Go Green!"

STUDIU PRIVIND EDUCAŢIA ECOLOGICĂ

Educaţie ecologică

1.      Cât de des v-ați întâlnit cu termenul de educație ecologica în ultimul an:

a.       acum aud pentru prima oara

b.      zilnic

c.       săptămânal

d.      lunar

e.       de câteva ori pe an

Gânduri legate de protecţia mediului

2.      La ce va gândițicândauziți de protecția mediului:

a.       Curățenie

b.      Protejarea naturii

c.       Poluare

d.      Contemplarea naturii

e.       Altele

Acţiuni ecologice

3.      Dumneavoastră, personal, in ultimii doi ani, cat de des ați plantat copaci:

a.       Regulat

b.      Mai mult de  cinci ocazii

c.       O data

d.      Niciodată

4.      Dumneavoastră, personal, in ultimii doi ani, cat de des ațifăcutdrumeții in natura:

a.       Regulat

b.      Mai mult de  cinci ocazii

c.       O data

d.      Niciodată

5.      Dumneavoastră, personal, in ultimii doi ani ,cat de des ați discutat cu cineva despre protecția mediului:

a.       Regulat

b.      Mai mult de  cinci ocazii

c.       O data

d.      Niciodată

6.      Dumneavoastră, personal, in ultimii doi ani cat de des ați participat la munca voluntara pentru protecția mediului sau a naturii:

a.       Regulat

b.      Mai mult de  cinci ocazii

c.       O data

d.      Niciodată

Atitudini faţă de protecţia mediului

1.      Care din următoareleafirmații sunt valabile in cazul dumneavoastră:

a.       Măintereseazăprotecția mediului

b.      Mă interesează protecția mediului, încerc sa trăiesc si sa mă comport cu responsabilitate fata de mediu

c.       Mă interesează protecția mediului, vorbesc regulat despre asta cu familia si prietenii

d.      Mă interesează protecția mediului, dar nu fac nimic deosebit in acest sens

e.       Nu măinteresează in mod deosebit tematica protecției mediului si a naturii

 8. Ați fost informat in legătura cu protecția mediului in campanii școlare  in ultimul timp?

     a .Da

 b. nu

Responsabilitate pentru educaţia ecologică

9.In opinia ta, cine ar trebui sa se ocupe de protecția mediului –ordonează, te rog: prima opțiune,a doua opțiune, a treia opțiune, a patra opțiune, a cincea opțiune

a.       Primăria

b.      Guvernul

c.       Media-TV, radio, presa

d.      Organizațiile civile

e.       Autoritățile de mediu

f.       Școala

g.      Părinții/familia

Acţiuni ecologice

10.In ce măsurăprotejațiconștient mediul de zi cu zi:

a.       Deloc

b.      Rar

c.       Măstrăduiesc

d.      In totalitate

Cauze pentru neocrotirea mediului înconjurător:

11.In opinia ta, care este cauza pentru care oamenii nu protejează suficient mediul înconjurător in viața de zi cu zi:

a.      Lipsa educației

b.      Cauze financiare

c.       Nepăsarea

d.      Altceva

Același chestionar  a fost tradus in limba engleza si transmis partenerilor din Anglia, Germania, Italia si Spania, urmând ca decizia de a-l aplica sau nu in scoli sa le aparțină.Italia a decis aplicarea chestionarului in forma propusa de IntEMA-Romania:

Opinionsandknowledgeaboutenvironmentaleducationamongstudents

STUDY ON ECOLOGICAL EDUCATION

Environmentaleducation

1. Howoftendidyoulearnaboutenvironmentaleducationlastyear:

a.       nowhear for thefirsttime

b.      once a day

c.       weekly

d.      monthly

e.       a fewtimes a year

Thoughtsaboutenvironmentalprotection

2. Whenyouhearabouttheenvironmentalprotection, what doyouthinkabout ?

a.       Cleaning

b.      Protection of nature

c.       Pollution

d.      Contemplation of nature

e.       Other

Environmentalactions

3. You, personally, in thepasttwoyears, howoftenhaveyouplantedtrees:

a.       Regularly

b.      More thanfivetimes

c.       Once

d.      Never

4. You, personally, in thepasttwoyears, howoftenhaveyougone on trips in nature:

a.       Regularly

b.      More thanfivetimes

c.       Once

d.      Never

5. You, personally, in thepasttwoyears, howoftenhaveyoutalkedwithsomeoneaboutenvironmentalprotection:

a.       Regularly

b.      More thanfivetimes

c.       Once

d.      Never

6. You, personally, in thepasttwoyears ,howoftenhaveyouparticipated in volunteerwork for environmentalprotection or nature:

a.       Regularly

b.      More thanfivetimes

c.       Once

d.      Never

Environmentalattitudes

7. Which of thefollowingstatementsappliestoyou:

a.       I'minterested in environmentalprotection

b.      I am interested in environmentalprotection, tryingto live andbehaveresponsiblytowardstheenvironment

c.       I am interested in environmentalprotection, regularly talk about it withfamilyandfriends

d.      I am interested in environmentalprotection but do nothing special in thisregard

e.       Notinterested in particular topics of environmentalprotectionandnature

8.Have youbeeninformedaboutenvironmentalissues in schoolcampaignsrecently?

       a. Yes

       b. No

Responsibility for environmentaleducation

9. In youropinion, whoshouldhandleenvironmental-issues? Put down, please: firstchoice, second choice, thirdchoice, fourthchoice, thefifthchoice:

a.       City Hall

b.      Government

c.       Media :TV, radio, press

d.      Civil organizations

e.       Environmentalauthorities

f.       School

g.      Parents / family

Environmentalactions

10. Towhatextent  do youconsciouslyprotecttheenvironmentdaily:

a.       Not at all

b.      Rarely

c.       I try

d.      Totally

Non-protectionenvironmentalcauses:

11. In youropinion , whydon'tpeoplesufficientlyprotecttheenvironment in everydaylife:

a.       Lack of education

b.      Financial causes

c.       Indifference

d.      Other

Urmare a interpretării rezultatelor chestionarelor aplicate la nivelul echipei IntEMA-Romania, s-a decis dezvoltarea si aplicarea in cadrul pachetului de lucru WP4 - Development of an effective model for engagingwithschoolsandeducationalbodiesaurmatorului“Model eficient pentru implicarea școlilor și instituțiilor de învățământ - Metode si instrumente de motivare a școlilor , denumit generic "Go Green!", structura sa fiind acceptata la nivelul parteneriatului european 528064-LLP-2012_UK-COMENIUS-CMP de cătretoți partenerii din Anglia, Germania, Italia si Spania:

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Thisprojecthasbeenfundedwithsupportfromthe European Commission.

This material reflectstheviews of theauthor, andtheCommissioncannotbeheldresponsible for anyusewhichmaybe made of theinformationcontainedtherein.

Cat de ecologic este curriculum-ul european?

Analiza comparativa cuprinzand cinci modele de curriculum pentru ciclul primar

Rezumat

In vederea posibilitatii de a implementa GREEN HERO in tari europene , tinand cont de curriculum-ul national,am realizat o analiza a curriculum-ului pentru ciclul primar in cinci tari europene diferite ( Germania, Italia, romania, Spania si Marea Britanie). In acest scop, am dezvoltat un chestionar pentru partenerii nostri pentru a afla care sunt diferentele dar si asemanarile din curriculum-ul fiecarei tari privind principiile generale , domeniile si scopul invatarii.Partenerii ne-au trimis versiuni in engleza sau traduceri personale  referitoare la curriculum-ul de interes pentru proiect.Noi am elaborat o schema analitica, si bazandu-ne pe aceasta schema, am repartizat pe categorii rezultatele analizei noastre curriculare.

Ne-am focalizat atentia , in special, pe domeniile: gunoi, energie, si apa, conform conceptului initial al proiectului . Sunt aceste domenii integrate in  curriculum-ul  pentru ciclul primar? Cum sunt abordate? Programa include competente ca gandirea critica , interdisciplinara, luarea deciziilor si punerea in practica?

Metodologie, metode, cercetare ,instrumente sau surse folosite

Programa serveste va instrument de baza pentru planificarea lectiei. Deci, continutul programei influenteaza ceea ce invata elevii. Pentru a afla care anume continut de predare poate fi folosit in fiecare tara, este primordial sa analizam mai multe programe si sa le comparam intre ele.

In studiul nostru, am identificat potentialul ,, verde" al programelor.Programele  scolare permit introducerea cursurilor pentru educatie ecologica si sustenabilitate?mai mult, ne intereseaza cum sistemul de invatamant este structurat in general , deoarece asemenea reglementari institutionale afecteaza durata si natura masurilor educationale care se impun.

Pentru studiul nostru comparativ, am folosit programele scolare pentru ciclul primar din Marea Britanie, Italia, Spania ( Insulele Canare) , Romania si  Germania (Rhineland-Palatinate). Programele scolare au fost traduse in engleza si comparate tinand cont de:

-structura programei scolare, principii structurale

-domenii relevante referitoare la educatia pentru dezvoltarea sustenabilitatii (EDS)

-ideile principale ale programei scolare pentru EDS

-nivelul taxonomic  al competentelor legate de EDS mentionate in programa scolara

-programe speciale pentru a incuraja educatia ecologica la nivel de ciclu primar

Am folosit tehnicile de analiza a textului pe care le-a elaborat Mayring in metoda lui de analiza calitativa a continutului. (Mayring 2010)

Concluzii si rezultate

In studiul nostru comparativ, am descoperit o gama larga si variata de probleme legate de sustenabilitate. In general , elevii  intalnesc probleme legate de mediu in programa scolara, dar frecventa , precum si componenta in EDS difera, de la caz la caz.

Folosirea responsabila a apei , de exemplu, este de o importanta majora in programa scolara din Insulele Canare , in timp ce in celelalte tari de-abia este mentionata sau nu apare deloc, cum este cazul programelor scolare din Italia si Romania.Este de notat faptul ca programa scolara din Romania sugereaza profesorilor sfaturi metodologice , cum sa predea continuturile legate de mediu ( de exemplu, energia , clasa a III-a , stiinte, p.5: prezentare de film,slide-uri pentru a descrie cum apa care cade este folosita pentru a produce electricitate), in timp ce in Italia si Germania (Rhineland-Palatinate) aceste subiecte sunt formulate mult mai general(e.g. Rhineland-Palatinate: p. 20: se doreste o relatie bazata pe restect fata de natura:intalneste energia naturii[ centala eoliana].In Anglia si Spania aceste aspecte nu sunt explicit mentionate.

Analiza curriculara a aratat ca educatia ecologica si educatia pentru dezvoltatrea sustenabilitatii sunt reprezentate in toate programele selectate , dar in mod diferit.Aceste diferente cantitative, dar si calitative arata preocuparea institutionala in ceea ce priveste educatie ecologica si sustenabilitatea a tarilor  si deci elevii din Uniunea Europeana invata despre sustenabilitate in mod diferit.

Pentru proiectul ,, Green Hero" este important sa tinem cont de aceste rezultate ale analizei curicculare.Capitolele 5 si 6 din analiza ilustreaza punctele de discutie importante ale proiectului ,, Green Hero"-gunoiul, apa , energia - ele nefiind mentionate la fel in fiecare programa scolara.dar , ar fi o concluzie gresita sa spunem ca in aceste tari europene, programul nu ar putea fi implementat in clase.toate programele analizate accentueaza importanta educatiei sustenabilitatii , dar pe alocuri formularile raman generale.. Acestea chestiuni generale pot, de asemenea, sa fie mijloace de legatura care sa justifice folosirea programului ,, Green Hero"in scolile primare.

Un alt aspect care nu a fost subiectul acestei analize, dar care este necesar sa fie mentionat, este obtinerea de competente in IT. Deoarece Green Hero este o platforma e-learning, poate de asemenea sa fie inclus in programa de la informatica , justificand din nou utilitatea programului nostru.Toate programele scolare accentueaza importanta  calculatorului si a internetului in viata de zi cu zi pentru elevii de scoala primara, dar nu la fel ca in Anglia unde exista o materie in plus numita ,, calculatoare".Pana in 2014 se numeste IT si contine chestiuni importante legate se folosirea instrumentelor e-learning ca ,, Green Hero", de exemplu, ,, Schimbul de informatii".

Din analiza noasta, putem concluziona ca sunt oportunitati mari pentru proiectul ,, Green Hero"de a implementa platforma e-learning la ore , conform programei scolare.

 Referinte:

Programa:

 

Marea Britanie

Departamentul pentru educatie si munca; Autoritatea pentru calificare si curriculum(1999): Curriculum national. Manual pentru profesorii de ciclu primar din Anglia. Stagiul 1 si 2

Departamentul pentru educatie:Curriculum national pentru ciclul primar pana in 2014

a)http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/primary

(revazuta in 20 februarie 2013).

a)      Geografie (28.11.2011) http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/primary/b00199002/geography

(revazuta in 20 februarie 2013).

b)      Stiinte (25.11.2011): http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/primary/b00199179/science- (revazuta in 20 februrevazuta in 20 februariearie 2013).

c)      PSHE (25.11.2011), optional: http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/primary/b00199209/pshe (revazuta in 20 februarie 2013).

d)     IT, (25.11.2011), optional: http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/primary/b00199028/ict/ks2

Documente:

l  Departamentul pentru  educatie, (2011)structura programei nationale. Un raport al  comisiei de experti pentru curriculum national. Londra: Departamentul pentru educatie

 • Departamentul pentru  educatie(2013a): geografie, programa de studiu pentru stagiile 1-3
 • Departamentul pentru  educatie(2013b):istorie, programa de studiu pentru stagiile 1-3
 • Departamentul pentru  educatie(2013c):stiinte,programa de studiu pentru stagiile 1-2
 • Departamentul pentru  educatie(2013d):design si tehnologie,,programa de studiu pentru stagiile 1-3
 • Departamentul pentru  educatie(2013e): curriculum national in Anglia. Structura documentelor care sunt consultate
 • Departamentul pentru  educatie(2013f):2014 Curriculum national-https://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/nationalcurriculum2014 (revazut 20 aprilie 2013).
 • Departamentul pentru  educatie(2013g): informatica,programa de studiu pentru stagiile 1-4

Germania

Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend (2002): Rahmenplan Grundschule. Allgemeine Grundlegung. Teilrahmenplan Mathematik.

Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend (2006): Rahmenplan Grundschule. Teilrahmenplan Sachunterricht.

Italy

Ministerio dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca (2012): Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.

Romania

Ministerul Educaţiei Şi Cercetării Consiliul Naţional Pentru Curriculum (2003a): Programa Scolara Cunoasterea Mediului. Clasele I – A Ii-A

Ministerul Educaţiei Şi Cercetării Consiliul Naţional Pentru Curriculum (2003b): Programe Scolare Revizuite. Abilitati Practice. Clasele I – A Ii-A

Ministerul Educaţiei Şi Cercetării Consiliul Naţional Pentru Curriculum (2004a): Programe Şcolare Pentru Clasa A Iii-A Ştiinţe Ale Naturii.

Ministerul Educaţiei Şi Cercetării Consiliul Naţional Pentru Curriculum (2004b): Programe Şcolare Pentru Clasa A Iii-A. Educaţie Tehnologică.

Ministerul Educaţiei Şi Cercetării Consiliul Naţional Pentru Curriculum (2005a): Programe Şcolare Pentru Clasa A Iv-A Ştiinţe Ale Naturii.

Ministerul Educaţiei Şi Cercetării Consiliul Naţional Pentru Curriculum (2005b): Programe Şcolare Pentru Clasa A Iv-A. Educaţie Tehnologică.

Spain

Consejería de Educación, Cultura y Deportes (2007): Boletín Oficial de Canarias núm. 112.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2006): Disposiciones generales. BOE núm. 106.

“REZULTATELE ȘI IMPACTUL PROGRAMULUI DE FORMARE A ELEVILOR SI CADRELOR DIDACTICE DERULAT PRIN PROIECTUL COMENIUS-MULTILATERAL  -

528064-LLP-2012_UK-COMENIUS-CMP, GREEN HERO

ASUPRA DEZVOLTARII PERSONALE SI PROFESIONALE”/

“THE RESULTS AND TRAINING’S IMPACT OF STUDENTS AND TEACHERS, DEVELOPED BY COMENIUS MULTILATERAL - GREEN HERO, ON PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT”

Autori: prof. Dorina Goiceanu

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Craiova

prof. Sandu Goiceanu

Colegiul National Pedagogic „Stefan Velovan” Craiova

Abstract

IntEMA - International Educationand Management Association ROMÂNIA, prin Echipa de implementare, are plăcerea să anunțe rezultatele proiectului GREEN HERO!

GREEN HERO este un proiect european finanțat în cadrul programului LifelongLearningProgramme-Comenius Multilateral. Proiectul se adresează copiilor din învățământul primar si vizează  îmbunătățirea cunoștințelor legate mediul înconjurător, prin arta programelor  interactive e-learning.  Profesorii din școlile primare partenere beneficiază de instrumentele inovatoare oferite de proiect in predarea cunoștințelor legate de mediul înconjurător, făcând astfel predarea științelor mai atrăgătoare pentru copii.

Școlile primare implicate în proiect vor fi susținute în acest schimb de experiență și în stabilirea de noi parteneriate și proiecte e-twinning, favorizand astfel, o mai bună gestionare a resurselor și a eficienței implementării unui “Green Management” în școli.

Proiectul, coordonat la nivel european de Environmental Academy/Academia de Mediu din Marea Britanie, se derulează pe durata a 2 ani și implică 6 parteneri din 5 țări europene: Marea Britanie, Germania, Italia, Spania și România. In Romania, organizațiaIntEMA, alături de peste 35 de scoli din toata tara si 82 de grupe de elevi coordonate de învățători si profesori implementează proiectul maximizând astfel rolul cadrelor didactice ca punct de sprijin pentru utilizarea cursurilor on-line şi a resurselor digitale si clădind bazele unei educaţii pentru dezvoltare sustenabilă în învăţământul obligatoriu.

Instrumentele dezvoltate în proiect sunt disponibile pentru orice organizație interesata pe site-ul european al proiectului www.GreenHero.eu, si pe www.promasprojects.ro.

Pe același site al asociației de profesori IntEMA vom posta periodic apelul la organizarea de activități care sa promoveze experienţe pozitive în si din educarea copiilor, adolescenților, tinerilor si seniorilor, așteptând voluntari de toate vârstele sa ni se alăture.

Rezultatele obtinute  la nivel local  de voluntarii AsociatieiIntEMA – Romania se materializeaza in:

 • Lansare de proiect  - GreenHero
 • Dezbatere – “Analiza de nevoi – analiza curriculumului în învăţământul primar” /NeedsAssessment - analysis of theprimary curriculum
 • Prezentarea proiectului pe medii virtuale website, google-sites, ,
 • Nominalizarea coordonatorilor locali si semnarea acordurilor de parteneriat cu școlile partenere „GREEN Hero” la nivel national/ Local partnerships
 • Pregătirea activităţilor de coachingîn şcoli si monitorizarea activităţilor de proiect
 • Masa rotundă – „Educaţia ecologică prin proiecte europene”/Environmentaleducationthrough European projects "
 • Dezbatere – „Howto motivate theschools”
 • Masa rotundă – „Strategii de implicare activă a şcolilor în educaţia pentru dezvoltarea durabilă”/Strategies for active involvement of schools in education for sustainabledevelopment
 • Dezbatere– „Bune practici în derularea programelor e-learning”/Good practice in theconduct of e-learningprograms
 • Campanie de conștientizare si educație- Program de Actiune ”ATITUDINE Green Hero”/ActionProgramme "ATTITUDE Green Hero"
 • Expoziția cu produse realizate de elevi Experienţe pozitive în educarea copiilor”/Expo-Positiveexperiences in educatingchildren
 • Conferinţa Internaţională :“GREEN - EDU for tomorrow”, 7 - 10.10.2013
 • Workshop cu elevii din școlile partenere - Exemple de utilizare a platformei e-learning Green Hero/  Workshop withthestudents in partner’sschools -Examples of usingthee-learningplatform GH
 • Atelier de lucru -  Educatia Ecologica în învăţământul românesc/Workshop EnvironmentalEducation
 • Atelier de lucru Educaţia pentru mediu – componentă a curriculum-ului şcolar  - Analiza Curriculara/ Workshop Curricular Annalysis
 • Sesiune internaţională de referate şi comunicări ştiinţifice „GREEN HERO - Rolul cadrelor didactice ca punct de sprijin pentru utilizarea cursurilor on-line şi a resurselor digitale/ International Session of scientificpapers "Green Hero - The role of teachers as a support for theuse of onlinecoursesand digital resources.
 • Simpozion „Educaţia pentru dezvoltare sustenabilă în învăţământul obligatoriu”/Symposium "Education for sustainabledevelopment in compulsoryeducation"
 • Studiu de cercetare:Analiza Curriculara- Educaţia pentru mediu – componentă a curriculum-ului şcolar
 • Studiu de cercetare:Metode si instrumente de motivare a școlilor  - Dezvoltarea unui model eficient pentru implicarea școlilor și instituțiilor de învățământ ("Go Green!")

HOW „GREEN“ ARE EUROPEAN CURRICULA?

A Comparative Analysis of five Primary school Curricula

Executive Summary

To identify the possibility to implement GREEN HERO in European Countries according to their national curricula we conducted a cross-national analysis of primary schools’ curricula in five European countries (Germany, Italy, Romania, Spain and England). For this purpose, we developed a questionnaire for our partners to elicit differences and commonalities in curricula referring to general missions of primary schools in different countries, to structural principles and to domains and learning goals. The partners sent us English versions or own translations of relevant contents of their curricula. We elaborated an analytic scheme and based on this we categorized the results of our curricular analysis.

We particularly concentrated on the fields “waste”, “water” and “energy” as a consequence of the overall project design. Are these topics part of primary schools’ curricula? How are they dealt with? Do the curricula promote competencies like critical and interconnected thinking, decision making and acting?

Methodology, Methods, Research Instruments or Sources Used
The curriculum is serving as an important basis for lesson planning. Therefore the content of the curriculum influences what children are learning. For finding out which specific teaching content can be focused in each country, it is therefore particularly useful to analyze the various curricula and compare them.
In our study we identify the "green" potential of the curricula. Do the curricula allow inventingprograms for environmental education and sustainability?  In addition, we are interested how the school system is structured in general, because such institutional regulations are affecting the duration and nature of education measurements.
For our comparative study we were using the primary school curricula of England, Italy, Spain (Canary Islands), Romania and Germany (Federal state Rhineland-Palatinate). The curricula have been translated into English and were compared according to different categories, such as  
- curriculum structure, structural principles
- relevant domains in respect to education for sustainable development (ESD)
- the curriculum’s main ideas relevant for ESD
- taxonomic level of competencies concerning ESD mentioned  in the curricula
- special programs in the countries to foster environmental education at primary school level
We were using the techniques for systematic text analysis that Mayring developed in his method of  qualitative content analysis (Mayring 2010). Conclusions, Expected Outcomes or Findings
In our comparison we found a broad and varying provision of sustainability issues. The variation is due to underlying missions and structural differences. In general, pupils meet important environmental issues according to the curricula. But the intensity as well as the inclusion into ESD differs, partially to a vast extent.
The responsible use of water, for example, is highlighted in the curriculum of the Canary Island, while in other countries this aspect is mentioned very scarce or it remains completely unmentioned in the curriculum like in Italy or Romania. It is also notable that the Romanian curriculum gives teachers a number of methodological guidelines, how environmental contents have to be taught (e.g.: category "Renewable Energy": class 3 Natural science, p.5: presentation of films, slides to describe how falling water is used to produce electricity), while the Italian and German (Rhineland-Palatinate) formulate this topic in a much more general wording (e.g. Rhineland-Palatinate: p.20: seeking a respectful relationship with nature: meet energy nature [e.g. hydropower, wind turbine ...]). In England and Spain renewable energies are not explicitly mentioned in the curriculum.

The curriculum analysis showed that environmental education and education for sustainable development are represented in all selected curricula in different facets. These quantitative but also qualitative differences of the various curricula mean that instructional design regarding to environmental and sustainable education varies from country to country and therefore EU students learn about sustainability in different ways.

For the “Green Hero” Project it is important to consider these results of the curriculum analysis. As chapter 5 and 6 in the analysis illustrate the main topics of the “Green Hero” program – waste, water and energy – are not mentioned the same way in each curriculum. But it would be a wrong conclusion to say that in these EU countries, the program could not be implemented in the classroom. All examined curricula emphasize the importance of sustainable education, but partially their formulations remain very general. These general wordings are also possible links for justifying the use of the “Green Hero” program in primary school.

An additional aspect which did not concern the actual curriculum analysis, but is still necessary to mention, is the achievement of competence in Information and Communications Technology (ICT). Because Green Hero is an e-learning tool, it can also be attached to ICT contents in the curriculum and this can also be used as a justification for the use of our program. All curricula emphasize the importance of computers and internet in everyday life of primary school children as well, but not to the same extent as the English National Curriculum. In England, the draft documents point out that there will be an extra subject called “computing”. Until 2014 it is called ICT and contains important issues regarding to the use of e-learning-tools like “Green Hero”, for example “Exchanging and sharing information” From the analysis we can conclude that there are great opportunities for the “Green Hero” project to implement the e-learning-toll into lessons in accordance with the curricula.

References:

Curricula

England

Department for Education and Employment; Qualifications and Curriculum Authority (1999): The National curriculum. Handbook for primary teachers in England. Key stages 1 and 2.

Department for Education: Primary National Curriculum until 2014: 

a)      Overview:

http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/primary

(retrieved 20th of February 2013).

b)      Geography (28.11.2011) http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/primary/b00199002/geography

(retrieved 20th of February 2013).

c)      Science (25.11.2011): http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/primary/b00199179/science- (retrieved 20th of February 2013).

d)     PSHE (25.11.2011), not statutory: http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/primary/b00199209/pshe (retrieved 20th of February 2013).

e)      ICT, (25.11.2011), not statutory: http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/primary/b00199028/ict/ks2

Draft documents:

 • Department for Education, (2011). The Framework for the National Curriculum. A report by the Expert Panel for the National Curriculum review. London: Department for Education.
 • Department for Education (2013a): Geography. Programmes of study for Key Stages 1-3.
 • Department for Education (2013b): History. Programmes of study for Key Stages 1-3.
 • Department for Education (2013c): Science. Programmes of study for Key Stages 1-2.
 • Department for Education (2013d): Design and Technology. Programmes of study for Key Stages 1-3.
 • Department for Education (2013e): The National Curriculum in England. Framework document for consultation.
 • Department for Education (2013f): 2014 National Curriculum https://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/nationalcurriculum2014 (retrieved 20th of April 2013).
 • Department for Education (2013g): Computing. Programmes of study for Key Stages 1-4.

Germany

Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend (2002): Rahmenplan Grundschule. Allgemeine Grundlegung. Teilrahmenplan Mathematik.

Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend (2006): Rahmenplan Grundschule. Teilrahmenplan Sachunterricht.

Italy

Ministerio dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca (2012): Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.

Romania

Ministerul Educaţiei Şi Cercetării Consiliul Naţional Pentru Curriculum (2003a): Programa Scolara Cunoasterea Mediului. Clasele I – A Ii-A

Ministerul Educaţiei Şi Cercetării Consiliul Naţional Pentru Curriculum (2003b): Programe Scolare Revizuite. Abilitati Practice. Clasele I – A Ii-A

Ministerul Educaţiei Şi Cercetării Consiliul Naţional Pentru Curriculum (2004a): Programe Şcolare Pentru Clasa A Iii-A Ştiinţe Ale Naturii.

Ministerul Educaţiei Şi Cercetării Consiliul Naţional Pentru Curriculum (2004b): Programe Şcolare Pentru Clasa A Iii-A. Educaţie Tehnologică.

Ministerul Educaţiei Şi Cercetării Consiliul Naţional Pentru Curriculum (2005a): Programe Şcolare Pentru Clasa A Iv-A Ştiinţe Ale Naturii.

Ministerul Educaţiei Şi Cercetării Consiliul Naţional Pentru Curriculum (2005b): Programe Şcolare Pentru Clasa A Iv-A. Educaţie Tehnologică.

Spain

Consejería de Educación, Cultura y Deportes (2007): Boletín Oficial de Canarias núm. 112.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2006): Disposiciones generales. BOE núm. 106.